CUM E SA FII ARHITECT IN U.E.

„POZIŢIA LEGALĂ A ARHITECŢILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ”

Începînd cu anul 1982 prin Directiva UE nr. EEC 85/384, cunoscută ca Directiva privind Arhitecţi din Europa, sunt stabilite poziţiile legale ale arhitecţilor in Uniunea Europeană.
Scopul principal al acestei Directive constă în recunoaşterea calificări arhitecţilor pe tot spaţiul CE.

Cerinţe profesionale pentru arhitecţi în statele membre
Actualmente mai mult de 350 de mii de arhitecţi sînt activi în 15 state membre, dar poziţia lor legală poate varia mult. Directiva curentă cere ca un arhitect profesionist să aibă studii superioare complete ca să poată opera prin toată Europa. Unele ţări cer cu mult mai mult decît atît. În majoritatea ţărilor arhitecţii sunt obligaţi legal să se înscrie în registru al arhitecţilor. Alte ţări cer poliţă de asigurare adiţională, o perioadă minimă a experienţei profesionale şi un cod de conduită special. De exemplu, în aceste ţări doar un arhitect înregistrat poate solicita un permis de construcţie în instanţe anumite. Cîteodată organizaţiile profesionale de arhitecţi în diferite ţări impun condiţii specifice pentru a deveni membru.

Ţarile UE pot fi divizate în 5 grupe privind poziţia legală a arhitecţilor:
A. Un sistem vast de reglementări (Belgia, Germania, Luxembourg şi Portugalia).
B. Titlu şi profesia sunt protejate şi există un sistem legal de coduri disciplinare şi de asigurare practică (responabilitatea) (Spania, Franţa şi Italia).
C. Titlu este protejat şi este cerută experienţa practică şi există coduri disciplinare. Protecţia formală a specialităţii nu există (Austria şi Marea Britania).
D. Este posibilitatea de a proteja titlu . Alte cerinţe sunt aplicate prin organizaţiile profesioniste (Grecia şi Olanda).
E. Nu sunt reglementări specifice pentru arhitecţi (Denimarka, Irelanda, Suedia, şi Finlanda).

A. Belgia, Germania, Luxemburg şi Portugalia

În Belgia doar un arhitect poate trimite cererea pentru o permisiune în construcţii pentru proiecte de construcţii bine definite. Ca să devii un arhitect înregistrat este nevoie de 5 ani de studii şi 2 ani de stagiere. Uniunea Naţională a Arhitecţilor eliberează licenţe pentru activitate, duce evidenţa registrului arhitectural, determină drepturile şi obligaţiile arhitecţilor, este responsabilă pentru reguli disciplinare. Obligaţia pentru asigurarea profesională se stabileşte prin lege. Uniunea are compania sa proprie de asigurare.
În Germania arhitecţii sunt înregistraţi de Camera de Stat a Arhitecţilor. Aproape 90% din arhitecţii înregistraţi sunt arhitecţi în construcţii. Alţii sunt arhitecţi de landşafturi, de interioare şi cei urbani. Studiile în arhitectură pot fi obţinute la universităţi sau academii. După procesul de studii este necesară o stagiere de minim 2 ani pentru înregistrare ca arhitect. O dată înregistrat arhitectul se supune regulilor disciplinare şi profesionale ale Camerei. În practică profesia este protejată de diferite legi în construcţie ale statului. Aceste legi menţionează că doar arhitecţii înregistraţi au voie să primească permis de construcţie pentru proiectele de construcţii complexe.
În Luxemburg arhitecţii şi inginerii trebuie să se înregistreze în Uniunea Inginerilor în Arhitectură şi Consulting. Pentru a fi înregistrat, arhitectul trebuie să aibă grad definit de Directiva Arhitecţilor a Uniunii Europene, plus un an de experienţă practică. Luxemburg nu are instituţii de învăţămînt specializate pentru arhitecţi. Este posibil să se înregistreze ca un oficiu de arhitectură sau ca un arhitect individual în Luxemburg, dar majoritatea arhitecţilor înregistraţi sunt asociaţi cu oficii înregistrate. Registru include de asemenea un număr mic de arhitecţi de interioare şi landşafturi sau urbani. Arhitecţii începători trebuie să aibă asigurare de răspundere timp de 10 ani după finisarea studiilor.
În Portugalia condiţiile pentru adeveni membru al Asociaţiei Arhitecţilor este prezenţa diplomei universitare precum şi o perioadă suplimentară de stagiere practică cu durata de 2 ani. Odată înregistrat, membrul asociaţiei are dreptul să practice arhitectura şi să utilizeze titlul de arhitect. Conform Codului Civil, arhitecţii poartă răspunderea personală pe o perioadă de 5 ani. Această perioadă începe după finisarea unei construcţii sau după emiterea permisului de utilizare a acesteia. Arhitecţii portughezi cad sub incidenţa codului disciplinar al Asociaţiei.

B. Spania, Franţa şi Italia

În Spania o persoană este autorizată să practice arhitectura înregistrîndu-se la Colegiul de Arhitecţi. Fiecare regiune autonomă are un asemenia Colegiu, dar pentru a fi înregistrat candidatul trebuie să deţină deja o diplomă universitară. Doar arhitecţii înregistraţi au dreptul de a autoriza şi semna proiectele şi semnăturile lor (sau ştampilele) sunt deasemenea înregistrate. Experienţa, stagierea practică nu reprezintă o condiţie pentru înregistrare. Cadrul legal spaniol stabileşte că arhitecţii poartă răspundere pentru defectele din construcţii pe o perioadă de 10 ani, dar ei nu sunt obligaţi să deţină asigurare contra unor astfel defecte.
În Franţa arhitecţii trebuie să fie înregistraţi la unul din Consiliile regionale de arhitecţi. După finisarea unui curs de studii, pentru înregistrare nu este necesară experienţa practică. Pentru construcţiile cu o suprafaţă care întrece un anumit număr de metri patraţi este necesară prezenţa arhitecţilor. În baza prevederilor legale toate lucrările arhitecturale, de design şi construcţie sunt garantate pentru o perioadă de 10 ani contra erorilor de design şi construcţie. Prezenţa asigurării contra acestor riscuri este obligatorie în Franţa.
În Italia arhitecţii se înregistrează în una din bazele de date provinciale care sunt sub jurisdicţia Consiliului Naţional de Arhitecţi. După finisarea unui curs de studiu, candidatul trebuie să susţină un examen guvernamental de calificare, care deobicei se susţine cu cel puţin o jumătate de an după obţinerea diplomei de absolvire. Se consideră că candidatul va obţine careva experienţă practică în această perioadă. Aplicarea unor acţiuni disciplinare contra arhitecţilor se decide de către Consiliul Registrului Provincial, Consiliul Naţional al Arhitecţilor şi Curtea de Apel a Italiei. In Italia şi inginerii trebuie să fie înregistraţi.

C. Austria şi Marea Britanie
În Austria titlul de arhitect poate fi utilizat doar în cazul întrunirii respectivelor cerinţe: înregistrarea obligatorie (la Camera federală a Arhitecţilor şi Inginerilor consultanţi), stagierea practică de 3 ani (perioadă urmată de 5 ani de educaţie profesională). Regulile Codului disciplinar şi asigurarea profesională sunt obligatorii.
În Marea Britanie pentru a fi înregistrat candidatul trebuie să urmeze 5 ani de studii academice şi 2 ani de activitate practică. Comitetul de Înregistrare a Arhitecţilor este responsabil de înregistrarea şi administrarea Registrului (bazei de date) a Arhitecţilor. Arhitecţii înregistraţi trebuie să se conformeze cu standardele de conduită şi practică a Comitetului de Înregistrare a Arhitecţilor. Aceasta denotă că arhitecţii trebuie să dispună de o asigurare profesională adecvată şi că ei trebuie să-şi menţină competenţa lor profesională.

D. Grecia şi Olanda
În Grecia legea obligă persoanele doritoare de a practica arhitectura să deţină licenţă. Absolvenţii a ciclului de 5 ani de învăţămînt la una din cele 2 universităţi de arhitectură sunt eligibili pentru înregistrare. Camera Tehnică a Greciei este responsabilă de licenţiere. Doar titlul este protejat şi nu profesia. Sunt diverse organizaţii private de arhitecţi în Grecia, doar în limitele unor oraşe .
În Olanda arhitecţii se înregistrează la Biroul de Înregistrare a Arhitecţilor. Arhitecţii sunt eligibili pentru înregistrare dacă ei deţin diploma de licenţă a uneia din cele 2 universităţi recunoscute de tehnologie care prevede studii de 5 ani, sau una din cele 6 academii de arhitectură care prevăd studii cu durata de 4 ani. Aceste academii admit studenţi doar după perioada de 4 ani de training profesional. Nu există revendicări legale ce ar impune cerinţe privind experienţa practică sau formare profesională. Aproximativ 75% din arhitecţii înregistraţi în Olanda sunt arhitecţi în construcţii.

E. Irlanda, Danemarca, Suedia şi Finlanda
În Irlanda Intitutul Regal al Arhitecţilor Irlandei (RIAI) este instituţia reprezentativă a arhitecţilor profesional calificaţi. Un membru al Institutului Regal al Arhitecţilor Irlandei trebuie să deţină diploma unei universităţi recunoscute, 2 ani de experienţă practică aprobată şi să susţină un examen în practica profesională. Deasemenia, este posibil să devii un partener (asociat) sau un membru tehnician. Aproximativ 80% din arhitecţii calificaţi sunt membri ai Institutului Regal al Arhitecţilor Irlandei. Arhitecţii irlandezi sunt răspunzători de proiectele pe care le realizează, dar asigurarea profesională nu este obligatorie.
Federaţia Arhitecţilor din Danemarca este o organizaţie privată non-profit de arhitecţi cu calificarea corespunzătoare Directivei Europene. Durata minimă de studii este de 5 ani. Sunt admişi şi studenţii în calitate de membri. Federaţia reprezintă 80% din arhitecţii danezi.
În Suedia, Asociaţia Naţională a Arhitecţilor suedezi (SAR) este responsabilă de profesionalismul în arhitecţilor. Pentru a deveni membru, candidatul trebuie să deţină o diplomă de la unul din centrele de instruire recunoscute în ţară (cel puţin patru ani jumate de instruire) şi un an de experienţă în calitate de arhitect-stagier. Aproximativ 8% din arhitecţii suedezi sunt membri ai Asociaţiei Naţionale a Arhitecţilor.
În Finlanda pentru a obţine titlul de arhitect este necesară diploma în arhitectură la una din cele trei universităţi recunoscute (ceea ce reprezintă 5 ani de studii). Nu este necesară experienţa practică. Aproximativ toţi arhitecţii în construcţii sunt membri ai Asociaţiei Finlandeze a Arhitecţilor.

(materialul este preluat dintr-un post pe facebook al colegului Serghei Munteanu din Chisinau, nu dintr-o informare OAR cum ar putea crede unii naivi)

7 răspunsuri la „CUM E SA FII ARHITECT IN U.E.”

  1. …..iar masterul este inclus in cei 6 ani ,asa cum este precizat in contract,sau cei 6 ani reprezinta doar licenta,asa cum n i s a spus de catre anumiti profesori?
    imi cer scuze pentru insistenta acestor intrebari,poate sunt stupide,dar noi studentii suntem total neinformati de anumite lucruri,si dumneavostra sunteti singurul de la care putem cere niste informatii oficiale.

    1. Conform protocolului de la Bologna invatamantul univeesitar, in general, in toata Eueopa (vorbim de UE) este impartit in 2 etape: 3 ani licenta (un fel de echivalent al bachelr ului saxon) si 2 ani masrerat. Mac Poeacu s-a luptat si a reusit sa obtina acceptul ca prima etapa la arhitectura in Romania sa ramana 4 ani si deocamdata scolile de arhitectura din tara fac 6 ani cu masterat inclus. Nu exista la noi bachelor. Toate masteratele care se fac ulterior sunt de fapt niste specualizari si nu au nicuo valoare practica decat pentru a favoriza diferite practici pe care le socotesc mafiotice de a ingusta piata aumitor zone cum ar fi urbanismul sau reataurarile. In concluzie daca termini USH sau UAUIM esti M.Sc.architect asa e si bine sa semnezi adica arhitec master of sxience

    2. Un masrer suplimentar poti face, si nu unul ci cate iti doreste inima, ca sa te perdectionezi de exemplu pe admistratie publica si ai sanse mai mari sa obtii un post ca arhitect sef da ca in urbea ta e nevoie. Se pare, nu sunt la curent cu ultuma varianta ca daca faci un astfel de masterat ti se resuce stagiul cu un an. Important e sa stii bine legea invatamantului. Daca vrei sa faci un doctorat acum se face scoala doctorala cu frecventa – 4 ani. Daca vrei sa faci o cariera unicersitara e obligatoriu chiar pentru asistenti. Numai inscris ca doctorand poti fi nunit lector si numai cu doctorat poti obtine un post de conferentiar dupa minim 4 ani si profesor dupa minim alti 7 ani. Interesante dupa facultate sunt intersante alte patalamale : pentru a fi evaluator, sau expeet juridic, sau sa fii expert evaluator energetic, etc. Asa cu acea patalama mai poti castiga bani ca arhitect chiar daca nu ai tot timpul de lucru.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: